010 639 555

របៀប​ការពារ​ Wifi ពីការ​ Hack និង​កំណត់​ចំនួន​ឧបករណ៍​ភ្ជាប់

របៀប​ការពារ​ Wifi ពីការ​ Hack និង​កំណត់​ចំនួន​ឧបករណ៍​ភ្ជាប់ – Opennet Cambodia wifi share

Wifi តាមផ្ទះ​គឺ​ជា​ឧបករណ៍​មួយដែល​បច្ចុប្បន្ន​មានសឹង​តែគ្រប់ផ្ទះ​ទៅហើយ​ ។ តែចំ​នេះ​ដឹងពី​វាក៏​កាន់​តែទំលំ​ទូលាយទៀតទៅ​ហើយ​ ហើយមាន​អ្នកអាចមាន​សមត្ថភាព​ Hack យក Password យកមកប្រើបានទៀត​ផង ។ ដូចនេះ​ជាការព្រួយបារម្ភ​មួយពីសំណាក់​អ្នកប្រើ​ទាំង​អស់ ថ្ងៃនេះ​ខ្ញុំ​សូមណែនាំពី​របៀបខ្លះៗ​ពីការការពារ​ពីហានិភ័យទាំង​អស់នេះ

3 steps check modem internet wifi opennet

  • ជំហ៊ានដំបូង​យើងត្រូវ​ច្បាស់ថាឧបការយើងបាន​ភ្ជាប់ជាមួយ Wifi ជាមុនសិនរួច​ចូលទៅកាន់
  •  ចូលទៅក្នុង Browser ណាមួយរបស់​លោកអ្នក​ហើយវាយ​ក្នុងប្រអប់ Address http://192.168.1.1/
  • ហើយវាយពាក្យ admin ចូលក្នុងប្រអប់ទាំង២ ចូលទៅក្នុង​ Admin Account

login internet wifi opennetStep 2: ហើយចូលចុចលើ Wireless -> Station Info ដើម្បី​មើល​ Mac Address ថា​មាន​ឧបករណ៍​ណា​ខ្លះ​ដែល​បាន​ភ្ជាប់

login internet opennet wifi
login internet opennet wifi

Step 3:  ចូល​ទៅ​កាន់​ Mac Filter -> Select Allow -> Add

opennet internet wifi 3
opennet internet wifi 3

Step 4:  ចូល​ទៅ​កាន់​ Mac Filter -> Select Allow -> Add

change mac internet wifi opennet
change mac internet wifi opennet
របៀប​ការពារ​ Wifi ពីការ​ Hack និង​កំណត់​ចំនួន​ឧបករណ៍​ភ្ជាប់
3.7 (73.33%) 3 vote[s]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen + eleven =